ניהול ופיקוח בנייה

תדמור ערבה ניהול ופיקוח בנייה מספקת ללקוחותיה ליווי צמוד לכל אורך הפרויקט, תוך מעקב שוטף אחר התקדמותו ואיכות ביצועו  ונשיאה באחריות על החוזים הקשורים בו. אנו מנהלים את הפרויקט מבחינה מקצועית כשלנגד עינינו עומדת אך ורק טובתו של הלקוח, החל בפנייה לרשויות  ועריכת הסכמים מול בעלי המקצוע ועד למעקב שוטף אחר עבודתם.

שלבי התכנון של פרויקט הבנייה

בשלבי התכנון מספקת תדמור ערבה שירותים חיוניים, המהווים בסיס מוגדר וברור לפרויקט בנייה איכותי, להלן השלבים :

 1. אנו נפגשים איתכם ועם האדריכל ששכרתם על מנת להגדיר תפקידים ופרוגרמה וכמו כן מקיימים מפגשים לצורך תיאום האלמנטים המעורבים בפרויקט כגון שלד, חשמל, אדריכלות ופיקוח.
 2. בשלב הבא נכין עבורכם את לוחות הזמנים ליישום הפרויקט וחומרים לקראת מכרזים בין בעלי מקצוע  וגם נקבע את מסגרת התקציב בהתאם לאישורכם.
 3. לאחר מכן יוכנו ויתואמו על ידינו המפרטים הטכניים וייערכו כתבי חוזים וכמויות על פי התוכניות האדריכליות.
 4. בתיאום איתכם ועם האדריכל ששכרתם נבצע מכרזים בין הקבלנים, נשווה וננתח מחירים  ונבחר בבעלי המקצוע הטובים ביותר במסגרת התקציב.
 5. בשלב האחרון נדאג לבצע את התיאומים הנדרשים מול הרשויות הרלוונטיות ,לצורך  קבלת אישור איכלוס וחיבור לתשתיות השונות .

 שלבי ביצוע הפרויקט

לכל אורך שלבי הבנייה מפקחת תדמור ערבה באופן שוטף אחר עבודתם של בעלי המקצוע ועמידתם בדרישות שהוגדרו:

 1. אנו מעבירים לקבלן ולבעלי המקצוע הרלבנטיים את התוכניות שהוכנו.
 2. עם תחילת העבודות ננהל יומן עבודה מסודר תוך שמירה על מסגרת התקציב ולוחות הזמנים ונדווח לכם ולאדריכל באופן שוטף. במקביל, נייצג אתכם מול הקבלן ומול בעלי המקצוע בכל סוגיה.
 3. מעת לעת נקיים התייעצויות משותפות איתכם, עם הקבלן, האדריכל והגורמים השונים שמעורבים בפרויקט.
 4. לכל אורך הבנייה אנו מתאמים ומתזמנים את עבודתם של בעלי המקצוע, מתקנים שגיאות במפרט במידת הצורך, מפקחים באופן שוטף על איכות החומרים והעבודות, קובעים סדרי עדיפויות וקדימויות, מספקים הסברים והוראות לגורמים המעורבים, מבררים טענות, סוגיות וחריגים ומאשרים חשבונות על פי ביצוע.
 5. עם סיום העבודות נבצע בדיקה מקיפה של הפרויקט, נערוך רשימה של שינויים נדרשים לצורך קבלת טופס 4 ונסייע לכם בהשגתו מהרשויות.
 6. פגישה אחרונה בביתכם החדש והרמת כוסית בברכה על הפרויקט המוגמר.